LT EN

Projektai

„Techninės galimybių studijos parengimas, siekiant įvertinti Alzheimerio tipo ir kitų demencijų terapinio monitoringo mokslinių tyrimų projekto gyvybingumą“

ANIMUS AGILIS rengia Alzheimerio tipo ir kitų demencijų terapinio monitoringo mokslinių tyrimų projekto gyvybingumo vertinimą. Projekto laikotarpiu planuojama ištirti naujus ir inovatyvius Alzheimerio ligos gydymo ir sergančiųjų šeimos narių įtraukimo metodus, paremtus pažangiomis medicinos mokslo ir praktikos koncepcijomis.
Projekto tematika ir veiklos glaudžiai siejasi su „Santakos“, „Nemuno“, „Santaros“ ir „Saulėtekio“ slėnių programose numatytomis biomedicinos, biofarmacijos, sveikatos ir mechatronikos mokslų sričių MTTP veiklomis.